Berlin Antlaşması hakkında bilgiler, Berlin Antlaşması resimleri, fotoğrafları. Berlin Antlaşması ile ilgili yorumlar ve tartışmalar.

Berlin Antlaşması Berlin Antlaşması | 1 Berlin Antlaşması | 37 Berlin Antlaşması

Berlin Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, İngiltere, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya ve Fransa arasında 13 Temmuz 1878`de Berlin`de imzalanan barış antlaşmasıdır.

93 Harbi`nin ardından Osmanlı ile Rusya arasında, 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmanın şartları Osmanlı Devleti açısından son derece ağır olmaktaydı ve Rusya`yı da Balkanlar`da tek güç haline getiriyordu. Nitekim bu durum Avrupa`nın diğer büyük devletlerini rahatsız etmekteydi.

Aynı dönemde Sultan II. Abdülhamid Han, İngiltere`yi Rusya`ya karşı kışkırtmaktaydı. Osmanlı Devleti savaşta yenilmiş ve anlaşmak zorunda kalmıştı ancak yapılan antlaşma devletin çöküşünü getirebilecek ağırlıktaydı. II. Abdülhamid de çareyi Avrupa devletlerini Rusya`ya karşı kullanarak durumu hafifletmekte aramaktaydı. Sonuçta İngiltere, Rusya`nın, Orta Doğudaki İngiliz menfaatlerini tehdit edeceğine, ılık sulara inip kendisiyle rekabete başlayacağına inanmıştı. Diğer Avrupa devletleri ile Rusya üzerinde kurduğu yoğun baskı sonucunda Rusya, antlaşmanın yeniden gözden geçirilmesine razı oldu.

13 Haziran 1878`de Almanya İmparatorluk Şansölyesi Prens Bismark`ın başkanlığında Berlin`de, Osmanlı, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya-Macaristan ve İtalya`nın katılımıyla bir kongre toplandı. Osmanlı Devleti`ni temsilen Nafıa Nazırı Karatodori Paşa, Müşir Mehmet Ali Paşa ve Berlin büyük elçisi Sadullah Bey gönderilmiş, diğer devletleri de başbakanlar ve dış işleri bakanları temsil etmekteydi.

Antlaşmanın başlıca sonuçları şöyle gruplandırılabilir

Osmanlı Devleti kendisine tabi olan Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Karadağ`ın kendi başlarına birer prenslik olmalarını kabul etmiştir. Doğu Rumeli vilayeti kurulmuş ve Osmanlı Devleti`ne bağlı ancak çeşitli imtiyazlara sahip olmuşlardır. Toprak paylaşımı ise aşağıdaki gibidir;

Ayrıca kongre döneminde Fransa`nın yaptığı kulis çalışmaları sonucunda, antlaşma maddelerinde olmadığı halde 3 yıl sonra Tunus Prensliği Fransızlarca işgal edilmiş ve gerekçe olarak Berlin Antlaşması gösterilmiştir. Berlin antlaşması`ndan sonra İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlılara baskı altına alma politikasına devam etti.

Girit, Doğu Beyazıt ve Eleşkirt Osmanlı Devleti`ne bırakıldı.

Osmanlı Devleti, Vilayat-ı Sitte denilen Doğu Anadolu`daki illerde Ermeniler lehine ıslahat yapacaktı. Ancak yasalar gereği Ermenilerin nüfusları yetmediği için ayrı bir beylik kuramadıar. Benzer ıslahatlar Makedonya vilayetinde de gerçekleştirilecekti.

Bu antlaşma incelendiğinde;

yesilcimen.com > Berlin Antlaşması

Yorumlarınız Değerlidir

Ara