Etiket ‘arslan hikayesi’

Arslan Postunda Bir Eşek İran Hikayesi oku. En güzel hikayeler, ibretlik hikayeler, aşk hikayeleri, hikaye oku.

Bir eşek nerden bulduysa, bir arslan postu bulup geçirdi üstüne Kendini arslan zannedip girdi köye.

Halk arslan görünce korkudan tabana kuvvet kaçtılar. Eşek çok keyiflendi bu işe.

– “Artık kimse sırtıma yük atamaz bundan böyle.Rahat rahat yaşarım. Hele bir de bağırayım , iyiden iyiye korksunlar” dedi kendi kendine.

Başladı anırmaya. İnsanlar anırma sesini duyunca anladılar ki bu arslan değil. Aldılar postu sırtından, vurdular palanı.

yesilcimen.com Hikayeler.

Arslan, Kurt, Tilki Masal oku. En güzel hikayeler, ibretlik hikayeler, aşk hikayeleri, hikaye oku.

Bir gün ormanlar kralı arslan hastalanmış. Bütün hayvanlar birer birer gelip arslanın hatırını sormuşlar. Kurt bu fırsatı kaçırır mı? Hemen arslanın yanına koşup tilkiyi kötülemeye başlamış :

– Sen hepimizin kralısın. Oysa tilkinin sana saygısı bile yok. Gelip hatırını bile sormadı.

Bu sırada tilki de kapıdan kurdun dediklerini işitmiş. Arslan tilkiyi görünce çok kızmış. Öyle bir kükremiş ki yer gök titremiş. Ama kurnaz tilki hemen arslana dil dökmeye başlamış:

– Sevgili kralım. Hepsi sana hatır sormaya gelmiş ama bir tanesi de seni iyileştirmeye çalışmış mı? Ben gelmedim. Çünkü kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyordum.

Bunu duyan arslanın gözleri parlamış:

– Peki çare buldun mu? diye sormuş.

Kurnaz tilki gülmüş:

– Çare, bir kurdu diri diri yüzüp postuna bürünmekmiş. Doktor öyle söylüyor.

Arslan bunu duyar da hiç durur mu? Hemen kurdun derisini yüzmüş, postuna sarınmış.

Tilki kurdun başına giderek “Başkalarına tuzak kurmaya kalkan, o tuzağa kendi düşer” demiş.

yesilcimen.com Hikayeler.

Arslan, Öküz ve Çakal Kelile ve Dimne oku. En güzel hikayeler, ibretlik hikayeler, aşk hikayeleri, hikaye oku.

Her türlü aşağılama ve kendini büyük görme somut alemin depremidir.

Vaktin birinde oldukça çalışka bir tüccar vardı.Kazanç sağlamak için gezmediği ülke kalmamıştı.Pek çok işe girmişti.Çok yorulmuştu.

Günlerce uykusuz kalmış, aç yatmıştı.

Daha çok kazanmak için ne gerekirse yapmıştı.

Aradan yıllar geçti. Tüccar çok zengin oldu.

Serveti padişahların hazinesinden daha çoktu.

İki de oğlu vardı. Onları en iyi şekilde yetiştirmek istiyordu.Bu uğurda elinden geleni esirgemiyordu.Ne gerkirse yapıyordu.

Gel zaman git zaman tüccar yaşlandı.Saçı sakalı ağardı.Beli büküldü.

Çocuklarının durumu değişmişti.Har vurup harman savuruyorlardı.Bolluk içinde yaşıyorlardı.Geleceği düşünmeden ellerine geçeni harcıyorlardı.Eğlenceler düzenliyorlar, israf içinde yüzüyorlardı.

Tüccar, çocuklarını durumuna çok üzüldü.Bu gidişle, bir ömür boyu elde ettiği serveti bir anda tüketecekti.Çocuklarına bir ders vermek istedi.

Onları yanına çağırdı.

Servetin önemini anlattı.

- Oğullarım, dedi; insanlar için servetin üç anlamı vardır.Birincisi, dünya da rahat etmek.Güçlü bir hazineye sahip olmakla sağlanabilir bu.

İkincisi, ün sahibi olmak.Bunu da ancak mal sağlayabilir.

Üçüncüsü, dünyayı ahiretin tarlası bilmek.Dünyada , öte dünya için çalışmanın bir yolu da mal ve mülk den geçer.Zengin insanlar, dünyada inançları için eserler yaptırırlar.Bu da onların öte dünyasını aydınlatır.

İşte servet bu denli önemlidir.Malı mülkü kazanmak zordur.Böylesine güç elde ettiğimiz bir şeyi kolay harcamak doğru mudur?

Sizin bu durumunuz beni çok üzüyor.Siz, hazır serveti rahatça harcıyorsunuz.Yerine yenisini koymuyorsunuz.

Çocuklar babalarını dikkatle dinlediler.

Büyük oğul, söz aldı:

- Ben, dedi, babasına; senin anlattığını doğru bulmuyorum.Mal mülk insana Allah tarafından verilir.Eğer, Yüce Allah onu vermezse insanın yapabileceği bir şey yoktur.

Bu konuda bir hikaye biliyorum.

Tüccar, büyük oğluna, bu hikayeyi anlatmasını söyledi.

Büyük oğul,”İki Şehzade” hikayesini anlatmaya başladı.

yesilcimen.com Hikayeler.

Arslan İle Tilki Masal oku. En güzel hikayeler, ibretlik hikayeler, aşk hikayeleri, hikaye oku.

Ormanlar kralı arslan artık kocamış, hiç bir işe yaramaz olmuş. Pençesini bile kaldıramaz, karnını bile doyuramazmış.

Kendi kendine “Bedenim yaşlandı. Ama aklım fikrim yerinde” deyip işi kurnazlığa vurmuş. Hasta gibi davranıp yataklara düşmüş.

Arslanın hastalığı kısa zamanda tüm ormana yayılmış. Herkes kulaktan kulağa “Duydun mu? Kralımız hastalanmış!” diye fısıldaşmış.

Adet bu ya; hasta olan , ziyaret edilir. Ormandaki hayvanlar da bir bir arslanın ziyaretine gitmişler. “Kralımız kuvvetten düşmesin” diye de yiyecek hazırlamışlar.

Maymun kucak dolusu muz ile hindistan cevizi, ayı bir kavanoz bal, kurt kocaman bir parça et, sincap ağzına kadar dolu bir sepet ile ceviz götürmüş.

Kurnaz arslan kendisini ziyarete gelen hayvanları yiyip yutmuş. Hediyeleri de depoya koymuş. Gülerek “Ne olur ne olmaz ” demiş. “Ziyarete gelen olmazsa, depodakileri yerim.”

Böylece zavallı hayvanlar iyi niyetlerine kurban gitmişler.

Günlerden bir gün tilki de arslanın hastalık haberini duymuş. “Bir gidip bakayım ” diyerek arslanın inine gelmiş. Ama içeri girmeden uzakta durmuş.

Arslan yalandan inlemiş “Tilki kardeş, niye uzakta duruyorsun? Yanıma gel de konuşalım “.

O zaman kurnaz tilki “Gelmesine gelirim arslan kardeş, ama günlerdir senin inini gözlerim. İçeri giren ziyaretçiler bir türlü dışarı çıkmıyor. Ben de onlar gibi kurban olmak istemem ” demiş.

O günden sonra arslan, krallığını bilmiş; kurnazlığı da tilkiye bırakmış.

yesilcimen.com Hikayeler.

Dişi Arslan Hazır Cevaplar Espriler oku. En güzel hikayeler, ibretlik hikayeler, aşk hikayeleri, hikaye oku.

Arapların Beni Saad kabilesinden bir adam bir gün yolda giderken çok güzel ve zarif bir kıza rastlayıp hayran olmuş ve :

– Böyle karısı olanın ne mutlu başına, dedikten sonra, kıza bir adam gönderip evlenme teklifinde bulunmuş.

Güzel kız gelen adama:

– O adamın mesleği nedir? diye sorunca, aracı hemen teklif sahibine gidip mesleğini sormuş, o da şöyle cevap vermiş:

– Benim mesleğim kahramanlarla çarpışmaktır. İki tümen karşı karşıya geldiği zaman, ben onlardan birinin başına geçip arslan gibi çarpışırım!

Güzel ve zarif kız, bu tuhaf cevabı alınca, herifin mesleksiz bir serseri olduğunu anlamış olacak ki, şöyle karşılık vermiş:

– Ben meslek sahibi bir mert adam isterim, halbuki o bir arslanmış, kendine bir dişi arslan bulsun!
Hikayeler

yesilcimen.com Hikayeler.

Dişi Arslan İbretlik Hikaye oku. En güzel hikayeler, ibretlik hikayeler, aşk hikayeleri, hikaye oku.

Arapların Beni Saad kabilesinden bir adam bir gün yolda giderken çok güzel ve zarif bir kıza rastlayıp hayran olmuş ve :

– Böyle karısı olanın ne mutlu başına, dedikten sonra, kıza bir adam gönderip evlenme teklifinde bulunmuş.

Güzel kız gelen adama:

– O adamın mesleği nedir? diye sorunca, aracı hemen teklif sahibine gidip mesleğini sormuş, o da şöyle cevap vermiş:

– Benim mesleğim kahramanlarla çarpışmaktır. İki tümen karşı karşıya geldiği zaman, ben onlardan birinin başına geçip arslan gibi çarpışırım!

Güzel ve zarif kız, bu tuhaf cevabı alınca, herifin mesleksiz bir serseri olduğunu anlamış olacak ki, şöyle karşılık vermiş:

– Ben meslek sahibi bir mert adam isterim, halbuki o bir arslanmış, kendine bir dişi arslan bulsun!

yesilcimen.com Hikayeler.

Ara