Etiket ‘Eş anlamlılar sözlüğü’

Türk Dil Kurumu‘nun son yıllarda yaptığı en güzel çalışmalardan biri Türkçe’nin söz varlığını Internet ile buluşturması oldu. TDK, bu çağdaş yaklaşımıyla on binlerce sözcüğü, deyimi, eş ve yakın anlamlı sözcüğü elimizin altına vererek bizi kalın sözlüklerden kurtarmış oldu. Bilgi okyanusu olan Internet’e böyle bir girdinin sunulması hem sözcük hazinemizin geliştirilmesi hem de Türkçe kullanımının, doğru Türkçe’nin yaygınlaşması açısından kilit rol oynuyor.

TDK’nın en önemli Türkçe yayılımı atağı Büyük Türkçe Sözlük‘ü Internet’e kazandırmak oldu. Bu sözlükte şu an itibariyle 616.767 (altı yüz on altı bin yedi yüz altmış yedi) terim, deyim, söz ve ad bulunmaktaymış. Bununla birlikte Sesli Türkçe Sözlük, Terim Sözlükleri, Lehçeler Sözlüğü, Eş ve Yakın Anlamlı Sözcükler Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü ve diğer sözlük veritabanlarını da online kullanıma açtılar.

Türk Dil Kurumu Sözlük ve Bilgisayar

Bu açılım, yalnızca söz varlığının sözcük ve deyim temelinde Internet’e aktarılmasını beraberinde getirmiyor. Sözcük veritabanlarını kullanan birçok kişi ve kurum bu sözlükler sayesinde Türkçe’nin yaygınlığını artırıyor. Bir sohbet sırasında, daha önce hiç Türkiye’de bulunmamış birinin Türk olduğumu öğrenince bana “merhaba” demesi oldukça hoşuma gitmişti. Kenya sokaklarında bir çocuğun gülümseyerek size “merhaba” dediğini düşünsenize…

Kaynağını hatırlayamadığım bir araştırmada şöyle diyordu:

Türkçe sondan eklemeli yapısı ve tümce kuruluşu bakımından dünya dilleri arasında bilgisayar dizgesine en uygun dildir.

Bu sonuca varan kurum Amerika’nın saygın araştırma merkezlerinden biriydi. Bu noktada Türkçe’nin bilgisayar ve web deneyimleri için uygun olmadığını savunanlara da bir gönderme yapmış olayım.

Dil, iletişimin temelidir. Diller “yaşayan organizmalar“dır. Toplumla birlikte değişir, gelişir ve yaygınlaşırlar. Günümüzün en önemli bilgi iletişim aracı olan Internetle gelen toplumsal değişimimizin içerisinde Türkçe’yi görmek bizler için mutluluk verici. Türkçemizi çok kolay ulaşabileceğimiz kaynaklardan da yararlanarak doğru kullanmak; kullanmak dileğiyle.

Bu yazı Yesilcimen.com editörü tarafından kaleme alındı. Lütfen alıntılarınızda sitemizi kaynak gösteriniz.

Ara