Etiket ‘osmanlı hikayesi’

Yetiştiren Osmanlı Padişahlardan Hikaye oku. En güzel hikayeler, ibretlik hikayeler, aşk hikayeleri, hikaye oku.

Padişah ve hazır cevap… İlki 600 yıllık ömründe dünya insanlığına çok değerler bırakmış bir devletin yöneticileri; diğeri ise günlük hayatta, çoğu zaman hayat veren konuşma şekli…

Evet, iki güzide terim bir araya geldi ve kendini geliştirmek, yetiştirmek isteyenlere ışık oldu.

Hazır cevap verme yeteneğinin gelişmesi için bazı ülkelerde bunun ders olarak okutulduğunu biliyoruz. Çünkü günlük hayatta, o kadar hazır cevap olunması gereken durumlar var ki, bazen bir cümle işin kolay yapılmasını, bazen hakkını korumayı sağlıyor… Hatta canından olmayı önlüyor. Tarihte ve tarihimizde de bunun örneklerine çokça rastlamak mümkün.

Osmanlı ise ayrı bir derya… Osmanlı ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler öğreniyoruz. Ufkumuza, genel kültürümüze katkı sağlıyor bu bilgiler.

Öğretmenlik yaptığım süre zarfında, biraz da zorunlu olarak Osmanlı’yı ve yöneticilerini hep anlattım. Konuşma metinleri aktarıldığında öğrencilerimin derse olan ilgilerinin çok daha iyi olduğuna defalarca şahit oldum. Yine değişik meclislerde Osmanlı padişahlarından anekdotlar aktarıldığında ilgiyle dinlendiğine…

Buradan hareketle Osmanlı padişahlarının değişik zaman ve şartlarda tutumlarını, verdikleri cevapları içren konuşmaları bir kitapta toplamanın hem Osmanlı’yı öğrenmek hem de günlük konuşmalarına güç katmak isteyenlere iyi bir hizmet verebileceğimiz düşüncesi, böyle çalışmayı doğurdu.

Daha önce okuduğum yüzlerce kitaptan, altını çizdiğim, not aldığım ilginç konuşmaları buraya aldım. kitapta, bütün padişahlardan konuşma metinlerinin olmadığını üzülerek ifade edeyim. Özellikle Fatih, Yavuz, Kanuni ve II. Abdülhamit’ten çok pasajlar var. bu padişahların fazla yer alması esasında benim özellikle arzu ettiğim bir durum değildi. Ama adı geçen padişahların, kendi özelliklerinden olsa gerek, haklarında çokça kitap yazılmış olması ve benim bunları okumam bu padişahlara daha fazla yer vermeme neden oldu. Kitabın son bölümünde ise Osmanlı’nın yönetiminde söz sahibi olmuş paşalar yer alıyor.

Osmanlı’dan alacağınız güçle hayatınızı daha da güzelleştirmeniz dileğiyle… Ali Karaçam,Ocak 2007, Eyüp
Padişahlardan Hazır Cevaplar,Ali KaraçamMeriç Yayınları, Şubat-2007, İstanbulHikayeler

yesilcimen.com Hikayeler.

Osmanlı Topçuluğu Tarihi Gerçekler oku. En güzel hikayeler, ibretlik hikayeler, aşk hikayeleri, hikaye oku.

Kanuni Sultan Süleyman devrinde yıllarca İstanbul’da kalan ve yazmış olduğu eserini en büyük Hıristiyan hükümdarı II Filib’e takdim eden İspanyol yazar Cristobol de Villalon’un, dönemin Osmanlı topçuluğu hakkında:

“Dünyada hiçbir devletin,Türk topçusu ile mukayese edilebilecek topçusu yoktur. İstanbul’da eski model olduğu için kullanılmayıp süs diye surlara konan topları inceledim Bunlar bile İspanya ordusundaki toplardan çok daha kaliteli idi.

Tophane sırtlarında çaptan düşmüş diye yığılan 40 kadar topu hayretle seyrettim. Bunları alıp topçu kuvveti oluşturmak istemeyecek hiçbir Avrupa devleti bilmiyorum demiştir…
Öztuna, Yılmaz; Tarih Sohbetleri, Ötüken Yay, İst/1988, s.350

yesilcimen.com Hikayeler.

İlk Osmanlı Kanunu Türk Tarihinden Damlalar oku. En güzel hikayeler, ibretlik hikayeler, aşk hikayeleri, hikaye oku.

Oğlu Orhan’a, “Gönül kerestesiyle bir Yenişehir ve Pazar yap” diye vasiyet eden Osman Gazi, Yenişehir’in alınmasından sonra orada kurulan pazaryerini dolaşıyordu ki, Germiyan taraflarından gelen bir adam yanına gelerek şöyle seslendi: “- Beyim, beyim! Yenişehir’in pazar bac’ını bana satın!..” Osman Bey şaşırmıştı; sordu: “- Bac nedir be adam?” “- Yani ki beyim, pazara her kim mal getirirse ondan akçe alayım!..” “- Pazara gelenlerden alacağın mı vardır ki onlardan akçe alacaksın?” “- Beyim! Bu töredir ki, ezelden beri bütün ülkelerde böyledir. Ben alır size veririm, siz de emeğimin karşılığını bana verirsiniz!” “- Bir kişinin kazandığı başkasının olur mu be adam? Ben onun malına ne koydum ki akçesini alayım? Var git yanımdan da zararım dokunmasın!” Adam yardım uman bakışlarla etrafındakileri süzerken onlar durumu Osman Bey’e anlattılar. Günümüzde belediyelerin pazarcılardan “işgaliye bedeli” adıyla aldıkları vergi o zamanlarda da alınıyordu ve Osman Bey’in başına gelen bu olay konuyla ilgili bir kanunun çıkmasına sebep oldu: “Pazara bir yük getirip satan herkes iki akçe versin. Satamazsa, birşey vermesin!” Osmanlılarda, atlı askerlere mülk olarak arazi veriliyordu ve bu araziye “Tımar” deniyordu. Tımar sahipleri belli sayıda asker beslemek ve savaş zamanlarında askerleriyle birlikte orduya katılmak zorundaydılar. Daha sonra, yukarıda sözünü ettiğimiz kanun maddesine, tımarla ilgili olarak şöyle bir hüküm eklendi: “Ve dahi her kimse tımar versem, elinden sebepsiz yere alınmaya. O kişi ölürse, tımarı oğluna versinler. Oğlan küçük ise, sefer vaktinde hizmetkarları onun yerine sefere gitsin. Ta ki oğlan sefere gidecek yaşa gelene kadar… Ve her kim bu kanuna uyarsa, Allah ondan razı olsun.”
Dr. Bahattin ERGEZEN,

yesilcimen.com Hikayeler.

Osmanlı Arması Tarihi Gerçekler oku. En güzel hikayeler, ibretlik hikayeler, aşk hikayeleri, hikaye oku.

    Merhum Necip Fazıl Kısakürek in 1954 lü yıllarda çıkardığı Büyük Doğu mecmuasının bir sayısının kapağında, Osmanlı arması işlemeli sanat eseri bir kumaş resmini yayınlayınca, “padişahlık propagandası yapmak” gibi saçma bir gerekçe ile derginin o sayısının toplatıldığını ve kendisinin de suçlanarak mahkemeye sevkedildiğini…

    Necip Fazıl’ın mahkemede kendisini suçlayan savcıya gayet ibretli bir şekilde:

    - İçinde adalet işlerine bakılan bu binanın tepesinde aynı Osmanlı arması var. Siz de mi padişahlık propagandası yapıyorsunuz?” diye haykırdığını…

Kısakürek, N. Fazıl; Cinnet Mustatili, Büyük Doğu Yay., İst?1983, s.281

yesilcimen.com Hikayeler.

Bitmeyen Osmanlı Sevgisi Tarihi Gerçekler oku. En güzel hikayeler, ibretlik hikayeler, aşk hikayeleri, hikaye oku.

Balkanlar’dan Orta Doğu’ya kadar büyük bir coğrafyanın 1. Cihan Savaşından sonra elimizden çıkmasına rağmen, o topraklarda yaşayan halkın hala büyük bir hasretle “Osmanlı, Osmanlı” diye sayıkladığını ..

Budapeşte’den gelen bir yazarımıza bir Boşnak’ın, “Madem ki İstanbul’a gidiyorsun Allah aşkına o şehrin toprağını benim için öp Allah benim canımı İstanbul’u görmeden, almasın!” dediğini…

Trablusgarp’daki ihtiyar Cezayirlilerin , boyunlarına muska diye Osmanlı parası taktıklarını,biliyor musunuz?

Yakın Tarihimiz, 6 Eylül 1962, cilt 3, sayı: 28 s. 42. Vatan Gazetecilik A.Ş İst/1962

yesilcimen.com Hikayeler.

İlk Osmanlı Parası Türk Tarihinden Damlalar oku. En güzel hikayeler, ibretlik hikayeler, aşk hikayeleri, hikaye oku.

Osmanlı Türklerinin ilk dönemlerinde kullanılmakta olan ve “Sikke” adı verilen madeni paralar hala son Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Mesud adına basılıyordu. Bursa’nın fethinden sonra ağabeyi Alaaddin Paşa’nın tavsitesi üzerine Orhan Gazi kendi adına bastırmaya başladı. “Akçe” adı verilen bu ilk Osmanlı parasının çapı 18 milimetre olup 900 ayar gümüşten yapılmıştır. Ağırlığı ise 1.5 gram kadardır. Paranın bir yüzünde, “Lailahe illallah, Muhammeden Resulullah” yazı olup; çevresinde Dört Halife’nin isimleri vardır. Paranın öbür yüzünde ise “Orhan bin Osman – Bursa” yazısı ile 3 rakamı bulunmaktadır. Buradaki 3, Orhan Gazi’nin Beylikteki üçüncü yılına işaret etmektedir.
Dr. Bahattin ERGEZEN,

yesilcimen.com Hikayeler.

Ara